Persoonlijk traject revitaliseren
Wat jij doet, bepaalt in belangrijke mate wie jij voor de buitenwereld bent. Maar doe jij wel wat je van binnen werkelijk wilt? Laat jij je ware ik zien? Vragen als deze komen meestal pas op als je al aardig carrière hebt gemaakt. Daarbij heeft jouw loopbaan zich als vanzelf ontwikkeld. Ons uniek traject
revitaliseren op de inspirerende locatie van de Italiaanse regio de Marken schept de optimale voorwaarden voor een succesvolle heroriëntatie op jouw leven en je loopbaan.

Download folder revitaliseren